مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (760)

6-1-2 تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا21 2-2 انواع پیش تیمار21 1-2-2 هیدروپرایمینگ21 2-2-2 اسموپرایمینگ21 3-2-2 هالوپرایمینگ21 4-2-2 ماتریکوپرایمینگ21 5-2-2 ترموپرایمینگ21 6-2-2 هورموپرایمینگ21 7-2-2 بیو پرایمینگ21 3-2 پیش تیمار ذرت25 4-2 اثرات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (762)

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی212-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران242-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران262-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران262-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی272-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (763)

1-2 : مفهوم شناسی141-2-1: نامزدی141-2-2: نکاح دائم ،موقت واذن در نکاح151-2-3: شروط ضمن عقد171-2-4: ازدواج مجدد181-3-5: جهیزیه191-2-6: مهریه201-2-7: نفقه زوجه211-2-8: تمکین ونشوز221-2-9: طلاق،رجوع ،فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن231-2-10:حضانت و ملاقات طفل251-2-11: نسب261-2-12:رشد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (745)

چکیدهموضوع تحقیق، “بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بیننسلی در شهر ساری” است. امروزه روشنفکران و برخی توده‌های مردم از دموکراسی حمایت می‌کنند. تصور می‌شود رواج فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان شهروندان لازمه ایجاد و تضمین بقای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (747)

کلیدواژه: فیلم نشاسته ساگو، فیزیکوشیمیایی، عصاره اویشن، ضد میکروبی، خواص مکانیکیفصل اولمقدمه1-1- مقدمه در وضعیت کنونی دنیا، تولید و توزیع مواد غذایی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه سیاسی اهمیت فراوان پیدا کردهاست، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (748)

همه کسانی که دوستشان دارمچکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1. تاریخچه مطالعاتی53-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق104-1. چارچوب نظری تحقیق125-1. فرضیات تحقیق136-1. اهمیت و ضرورت تحقیق137-1. اهداف تحقیق148-1. حدود مطالعاتی141-8-1 قلمرو مکانی تحقیق142-8-1 قلمرو زمانی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (749)

1-4- اهمیت نیتروژن برای گیاهان……………………………………………………………………………………………………………………151-4-1 نقش نیتروژن در رشد گیاه……………………………………………………………………………………………………161-4-2 اثر عناصر غذایی بر راندمان مصرف کود………………………………………………………………………………..18عنوان صفحه1-5 پساب یا فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….191-5-1 پیشینه مصرف پساب ها و فاضلاب ها…………………………………………………………………………………..201-5-2 ویژگی پساب ها و فاضلاب ها………………………………………………………………………………………………..201-5-2-1 خصوصیات ادامه مطلب…

By 92, ago