مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (762)

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی212-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران242-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران262-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران262-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی272-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (763)

1-2 : مفهوم شناسی141-2-1: نامزدی141-2-2: نکاح دائم ،موقت واذن در نکاح151-2-3: شروط ضمن عقد171-2-4: ازدواج مجدد181-3-5: جهیزیه191-2-6: مهریه201-2-7: نفقه زوجه211-2-8: تمکین ونشوز221-2-9: طلاق،رجوع ،فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن231-2-10:حضانت و ملاقات طفل251-2-11: نسب261-2-12:رشد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (745)

چکیدهموضوع تحقیق، “بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بیننسلی در شهر ساری” است. امروزه روشنفکران و برخی توده‌های مردم از دموکراسی حمایت می‌کنند. تصور می‌شود رواج فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان شهروندان لازمه ایجاد و تضمین بقای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (746)

2-1- ادبیات تحقیق142-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق17 2-2-1 وسایل ارتباط جمعی17 2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط17 2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط18 2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیدههایی را در بر میگیرد19 2-2-1-4 ایجاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (747)

کلیدواژه: فیلم نشاسته ساگو، فیزیکوشیمیایی، عصاره اویشن، ضد میکروبی، خواص مکانیکیفصل اولمقدمه1-1- مقدمه در وضعیت کنونی دنیا، تولید و توزیع مواد غذایی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه سیاسی اهمیت فراوان پیدا کردهاست، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (748)

همه کسانی که دوستشان دارمچکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1. تاریخچه مطالعاتی53-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق104-1. چارچوب نظری تحقیق125-1. فرضیات تحقیق136-1. اهمیت و ضرورت تحقیق137-1. اهداف تحقیق148-1. حدود مطالعاتی141-8-1 قلمرو مکانی تحقیق142-8-1 قلمرو زمانی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (749)

1-4- اهمیت نیتروژن برای گیاهان……………………………………………………………………………………………………………………151-4-1 نقش نیتروژن در رشد گیاه……………………………………………………………………………………………………161-4-2 اثر عناصر غذایی بر راندمان مصرف کود………………………………………………………………………………..18عنوان صفحه1-5 پساب یا فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….191-5-1 پیشینه مصرف پساب ها و فاضلاب ها…………………………………………………………………………………..201-5-2 ویژگی پساب ها و فاضلاب ها………………………………………………………………………………………………..201-5-2-1 خصوصیات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (752)

(2-3-2)عوامل محیطی:33(2-3-3) ماهیت کار :34(2-3-4)عوامل فردی:34(2-3-5)عوامل اجتماعی:352-4: مبانی نظری پژوهش372-4-1-نظریه های روانشناسی اجتماعی38(2-4-1-1) نظریه گروه مرجع38(2-4-1-2) نظریه نفوذ اجتماعی 392-4-2- نظریات جامعه شناسی40 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی ادامه مطلب…

By 92, ago