مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (769)

_ انگیزش ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………..77_ نگرش به دوپینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………78_ رفتار دوپینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………784.3 جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..79_ ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………79_ نحوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….805.3 روش های آ ماری ……………………………………………………………………………………………………………………80فصل چهارم : ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (768)

2-5 انتخاب روش مناسب CEA352-5-1 نکات کلیدی برای انتخاب روشها352-5-2 ویژگیهای روشهای CEA362-6 فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)362-6-1 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی372-6-2 مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی372-6-2-1 ساختن سلسله مراتبی382-6-2-2 محاسبه وزن382-6-3روشهای محاسبه وزن نسبی392-6-4 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (766)

2ـ2ـ2ـ4ـ وفاداری به برند342ـ3ـ اعتماد به برند372ـ3ـ1ـ مدل اعتماد مشتریان382ـ4ـ ارزش ویژه برند382ـ5ـ تصویر ذهنی برند 472ـ5ـ1ـ مدل تصویر ذهنی از برند492ـ6ـ رضایت مشتری502ـ6ـ1ـ رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری522ـ6ـ2ـ عوامل اثرگذار بر رابطه رضایت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (765)

1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….281-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………291-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..29 سایت منبع 1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………301-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………301-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….301-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….311-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………311-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….321-7-5-مسئولیت در حقوق ایران ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (764)

2-4-4 اخترشناس و جایگاه او302-4-5 فال312-5 سروش312-5-1 صدای غیبی322-5-2 پیغام سروش322-5-3 سخن موجودات اهورایی332-5-4 سخن سیمرغ332-6.جایگاه رویا در ادبیات فارسی342-6-1 انواع رویا در شاهنامه352-6-2 رویا منشا الهام و اشراف362-6-3 نمادها و کردارهای نمادین رویا362-6-4 دیدگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (763)

1-2 : مفهوم شناسی141-2-1: نامزدی141-2-2: نکاح دائم ،موقت واذن در نکاح151-2-3: شروط ضمن عقد171-2-4: ازدواج مجدد181-3-5: جهیزیه191-2-6: مهریه201-2-7: نفقه زوجه211-2-8: تمکین ونشوز221-2-9: طلاق،رجوع ،فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن231-2-10:حضانت و ملاقات طفل251-2-11: نسب261-2-12:رشد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (762)

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی212-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران242-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران262-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران262-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی272-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (760)

6-1-2 تاثیر پیش تیمار بذربرکاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزا21 2-2 انواع پیش تیمار21 1-2-2 هیدروپرایمینگ21 2-2-2 اسموپرایمینگ21 3-2-2 هالوپرایمینگ21 4-2-2 ماتریکوپرایمینگ21 5-2-2 ترموپرایمینگ21 6-2-2 هورموپرایمینگ21 7-2-2 بیو پرایمینگ21 3-2 پیش تیمار ذرت25 4-2 اثرات ادامه مطلب…

By 92, ago